ประวัติส่วนตัว

  • ชื่อ เด็กหญิงนิรมล   พิกุล  ชื่อเล่น นุ่น
  • ชั้น ม. 3/12  เลขที่ 24  
  • อายุ 14 ปี
  • สูง 163 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
  • เกิดเมื่อ วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
  • เป็นคนราเริง มีอารมณขัน
  • ไม่ชอบเรื่อง เครียดๆ จนปวดหัว

 

Advertisements